مرکز تماس: 021-55378501
0
منو دسترسی

کتل بل

توضیحات:
۱. با کتل بل می‌توانید در فضای محدود، مؤثرتر تمرین کنید ۲. کتل‌ بل به شما کمک می‌کند به فرم بهتری در اسکوات برسید ۳. تمرین با کتل‌ بل، قدرت بیشتری ایجاد می‌کند ۴. کتل بل الگوهای حرکتی روزمره را شبیه‌سازی و تقویت می‌کند ۵. کتل بل، قدرت چرخشی را تقویت می‌کند ۶. کتل بل، عضلات بیشتری را درگیر می‌کند ۷. تمرین با کتل بل وضعیت بدنی‌تان را بهتر می‌کند ۸. کتل بل به شما کمک می‌کند مهارت «دردست گرفتن و کنترل»‌ تان بهتر شود ۹. تمرین با کتل بل شما را برای مسابقات دو با مانع آماده می کند ۱۰. تمرین با کتل بل شانه‌های‌تان را محکم می‌کند ۱۱. تمرین با کتل‌ بل، چندوجهی و قابل تحمل است ۱۲. کتل‌ بل، تمام گروه‌های عضلانی اصلی را هدف می‌گیرد
38,000 تومان
وزن دمبل
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%